escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Günlük Arşiv: Ekim 27, 2014

0

Amelin Gerekliliği ve İmanla Olan İlgisi

Amel ile iman arasında çok yakın bir ilişki vardır. Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetinde iman ile sahih amel yan yana zikredilmiş, müminlerin sâlih amelleri işleyerek maddî-mânevî gelişmelerini sağlamaları ısrarla istenmiştir. Çünkü düşünce ve kalp alanından...

0

Amel İmanın Ayrılmaz Parçası Değildir

Ehl-i sünnet bilginlerine göre amel, imanın parçası, rüknü ve olmazsa olmaz unsuru değildir. Bu sebeple bütün dinî esasları kalpten benimsemiş fakat çeşitli sebeplerle buyrukları yerine getirmemiş veya yasakları çiğnemiş olan kimse, işlediği günahı helâl...

0

Tebbet Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb(tebbe). (1) Mâ agnâ anhu mâluhu ve mâ keseb(kesebe). (2) Se yaslâ nâren zâte leheb(lehebin). (3) Vemreetuh(vemreetuhu), hammâletel hatab(hatabi). (4) Fî cîdihâ hablun min mesed(mesedin). (5) Sadakallahu’l Azim...

0

İhlâs Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Kul huvallâhu ehad(ehadun). (1) Allâhus samed(samedu). (2) Lem yelid ve lem yûled. (3) Ve lem yekun lehu kufuven ehad(ehadun). (4) Sadakallahu’l Azim Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla De ki: “O, Allah’tır, bir...