escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Günlük Arşiv: Ekim 26, 2014

0

Nâs Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi). (1) Melikin nâs(nâsi). (2) İlâhin nâs(nâsi). (3) Min şerril vesvâsil hannâs(hannâsi). (4) Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs(nâsi). (5) Minel cinneti ven nâs(nâsi). (6) Sadakallahu’l Azim Rahmân ve Rahîm...

0

Felak Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Kul eûzu bi rabbil felak(felakı). (1) Min şerri mâ halak(halaka). (2) Ve min şerri gâsikın izâ vekab(vekabe). (3) Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad(ukadi). (4) Ve min şerri hâsidin izâ hased(hasede). (5) Sadakallahu’l...

0

Tafsîlî İman Nedir?

İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya tafsîlî iman denilir. Tafsîlî iman üç derecede incelenir: Birinci derece, Allah’a, Hz. Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna ve âhiret gününe kesin olarak inanmaktır. Bu,...

0

İcmâlî İman Nedir?

İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İmanın en özlü ve en kısa şekli olan icmâlî iman, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir. Tevhid kelimesi: Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah (Allah’tan başka hiçbir Tanrı yoktur....

0

İman Tanımı ve Kapsamı

İman sözlükte, “bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, güvenlikte olmak, şüpheye yer vermeyecek biçimde içten ve yürekten inanmak” anlamlarına gelir. Terim olarak ise, Hz....

2

Fâtiha Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm. (1) El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne). (2) Er rahmânir rahîm(rahîmi). (3) Mâliki yevmid dîn(dîne). (4) İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu). (5) İhdinâs sırâtel mustakîm(mustakîme). (6) Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve...