escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Günlük Arşiv: Ekim 22, 2014

0

Ezanla Kamet Arasında Kılınan Namaz

Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Her iki ezan (yani her ezan ile kamet) arasında namaz vardır, her iki ezan arasında namaz vardır.” Sonra üçüncüsünde...

0

Duha Namazı İle İlgili Hadisler

Ebu Zer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Sizden her birinizin eklemlerine bir sadaka vermesi vaciptir! Her tesbih, bir sadakadır! Her tahmid, bir sadakadır! Her tahlil, bir sadakadır! Her...

0

Talâk Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Yâ eyyuhen nebiyyu izâ tallaktumun nisâe fe tallikûhunne li iddetihinne ve ahsûl iddeh(iddete), vettekûllâhe rabbekum, lâ tuhricûhunne min buyûtihinne ve lâ yahrucne illâ en ye’tîne bi fâhişetin mubeyyineh(mubeyyinetin), ve tilke hudûdullâh(hudûdullâhi), ve men...

0

Tegâbun Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), le hul mulku ve le hul hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). (1) Huvellezî halakakum fe minkum kâfiru ve minkum mû’min(mû’minun), vallâhu bimâ...