escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Günlük Arşiv: Ekim 16, 2014

0

Münâfikûn Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İzâ câekel munâfikûne kâlû neşhedu inneke le resûlullâh(resûlullâhi), vallâhu ya’lemu inneke le resûluh(resûluhu), vallâhu yeşhedu innel munâfikîne le kâzibûn(kâzibûne). (1) İttehazû eymânehum cunneten fe saddû an sebîlillâh(sebîlillâhi), innehum sâe mâ kânû ya’melûn(ya’melûne). (2)...

0

Cuma Suresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardıl melikil kuddûsil azîzil hakîm(hakîmi). (1) Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete, ve in kânû...

0

Cuma Gününün Adabı

Abdullah bin Busr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Cuma günü minberin yanında oturuyor idim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) insanlara hutbe okuyordu. o esnada bir adam insanların omzunu eze eze geldi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve...

0

Cuma Günü İçin Gusletmek

Semure bin Cundeb (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Bir kimse Cuma günü abdest alırsa o, makbuldür, iyidir. Kim de gusül abdesti alırsa gusül abdesti daha faziletlidir’ buyurdu.” Ebu Davud 354,...

0

Cuma Namazının Vakti

Sehl bin Sa’d (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında biz Cuma namazını kılmadan ne kaylule yapardık ne de yemek yerdik.” Müslim 859/30, Buhari 899 * * * Seleme bin El-Ekva’...

0

Cuma Namazını Terketmek

Abdullah ibni Ömer ve Ebu Hureyre (Radiyallahu Anhum) şöyle dediler: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i şöyle derken işittik: ‘Bir takım insanlar Cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah onların kalplerini muhakkak mühürleyecek de kendileri...