escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Aylık Arşiv: Ekim 2014

0

Tekâsur Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Elhâkumut tekâsur(tekâsuru). (1) Hattâ zurtumul mekâbir(mekâbire). (2) Kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne). (3) Summe kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne). (4) Kellâ lev ta’lemûne ilmel yakîn(yakîni). (5) Le terevunnel cahîm(cahîme). (6) Summe le terevunnehâ aynel yakîn(yakîni). (7) Summe...

0

Nasr Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İzâ câe nasrullâhi vel feth(fethu). (1) Ve reeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ(efvâcen). (2) Fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirh(vestagfirhu), innehu kâne tevvâbâ(tevvâben). (3) Sadakallahu’l Azim Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Allah’ın...

0

Kâfirûn Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Kul yâ eyyuhel kâfirûn(kâfirûne). (1) Lâ a’budu mâ ta’budûn(ta’budûne). (2) Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud(a’budu). (3) Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. (4) Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud(a’budu). (5) Lekum dînukum...

0

Kevser Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm İnnâ a’taynâkel kevser(kevsere). (1) Fe salli li rabbike venhar. (2) İnne şânieke huvel ebter(ebteru). (3) Sadakallahu’l Azim Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Şüphesiz biz sana Kevseri verdik. ﴾1﴿ O Halde, Rabbin için...

0

Maûn Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm E raeytellezî yukezzibu bid dîn(dîne). (1) Fe zâlikellezî yedu’ul yetîm(yetîme) (2) Ve lâ yahuddu alâ taâmil miskîn(miskîni). (3) Fe veylun lil musallîn(musallîne). (4) Ellezîne hum an salâtihim sâhûn(sâhûne). (5) Ellezîne hum yurâûn(yurâûne). (6)...

0

Kureyş Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Li îlâfi kureyş(kureyşin). (1) Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf(sayfi). (2) Fel ya’budû rabbe hâzel beyt(beyti). (3) Ellezî at’amehum min cûın ve âmenehum min havf(havfin). (4) Sadakallahu’l Azim Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla...

0

Fîl Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm E lem tere keyfe feale rabbuke bi ashâbil fîl(fîli). (1) E lem yec’al keydehum fî tadlîl(tadlîlin). (2) Ve ersele aleyhim tayren ebâbîl(ebâbîle). (3) Termîhim bi hicâretin min siccîl(siccîlin). (4) Fe cealehum keasfin me’kûl(me’kûlin)....

0

Hümeze Sûresi Okunuşu ve Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm Veylun li kulli humezetin lumezeh(lumezetin). (1) Ellezî cemea mâlen ve addedeh(addedehu). (2) Yahsebu enne mâlehû ahledeh(ahledehu). (3) Kellâ le yunbezenne fîl hutameh(hutameti). (4) Ve mâ edrâke mel hutameh(hutametu). (5) Nârullâhil mûkadeh(mûkadetu). (6) Elletî...