escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara porno porno escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort mersin

Adalet ile ilgili Hadis-i Şerifler

Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlânın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar. (Müslim, İmâre 18)

* * *

Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, Yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, Ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır. (Müslim, Cennet 63)

* * *

Rivâyet olunduğuna göre, (Mekke`nin fethinden sonra) Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem Ci`râne (mevkiin) de (Huneyn ve Hevâzin harbinin) ganîmet (lerini) taksîm etmek üzere iken (Zülhuveysıra denilen) bir kişi Resûlullah`a karşı (küstahâne bir edâ ile) ansızın: – Yâ Resûla`llah, adâlet et! (Şu taksîm, Allah rızâsı kasd olunarak yapılmış bir taksîm değildir!) demişti. Resûlullah da onu: – Eğer ben adâlet etmezsem bedbaht olurum! (Bir rivâyete göre: sen bedbaht olursun!) cevâbiyle karşıladı. (Câbir b. Abdullâh – Sahihi buhari Hadis No:1296)

* * *

Bir saat veya bir gün adaletle hükmetmek, bir sene veya altmış sene nafile ibadet’ten hayırlıdır. (el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II, 58, 1721)

* * *

En faziletli cihat zalim bir idarecinin yanında ona adaleti söylemektir. (Ebü Davud, Melahim 17; Tirmizî, Bey’at 37)

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın